kurzy pro neziskové subjekty, kurzy pro podnikatele, ekonomické publikace

 

Váš nákupní košík je prázdný | Registrace | Přihlásit se

Nabídka nejbližších kurzů: Ostrava, Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí

V této kategorii jsou zařazeny semináře, které jsou určeny pro pracovníky ÚSC, příspěvkových organizací a subjektů neziskové sféry.

V této kategorii jsou zveřejněny specifické semináře určené pro pracovníky škol a školských zařízení a semináře nespadající do ostatních kategorií.

Připravované kurzy

Připravované kurzy

Připravované kurzy

publikace

Právní rámec řízení škol a školských zařízení

2. upravené a doplněné vydání, ÚNOR 2013

Cena: 299 Kč

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2014

Úplné znění obchodního zákoníku bez komentáře obsahuje i další ...

Cena: 100 Kč

Aplikace platových předpisů ve školství

Publikace přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, ...

Cena: 199 Kč

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2013

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z ...

Cena: 399 Kč

magazín

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

Informace GFŘ ke stažení

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Dokument GFŘ ke stažení

INFORMACE MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) - s účinností od 1. 1. 2013

INFORMACE MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) - s účinností od ...

Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ

Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních ...

kalendář událostí

Podrobná klasifikace CZ-CPA 41-43

Podrobnější klasifikace CZ-CPA 41-43 více

Podání přílohy - VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty

Podání přílohy VÝPIS Z EVIDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty prostřednictvím datové schránky resp. vytvoření souboru ve formátu xml prostřednictvím elektronického portálu daňové správy, který lze ... více

Přenesení daňové povinnosti

Zákonem č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), byl do českého právního řádu zakotven režim přenesení daňové povinnosti s účinností od 1. 4. 2011 (§ ... více

Pokyn GFŘ - D – 4

Pokyn GFŘ D-4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona o DPH. více

Partneři: